Contact

Van Geleuken Infra BV
Ellerweg 13 a
6037RR Kelpen-Oler

T (0495) 65 27 50
E info@geleuken.com

Contact opnemen
Onderhoud en revisie Nutsvoorzieningen

Nuts revisie-onderhoud

Door de steeds strenger wordende wetgeving in ons land moeten de komende jaren veel oude(re) gas- en waterleidingsystemen vervangen worden. Aan distributie- en leidingnetten worden namelijk hoge eisen gesteld.

Van Geleuken Infra is actief op het gebied van ondergrondse leidingen voor gas, water, warmte en elektra.

Onderhoud nutsvoorzieningen door Van Geleuken Infra

Onze werkzaamheden variëren van aanleg, renovatie, beheer en onderhoud van kabels, leidingen en ondergrondse netwerken. We beperken ons daarbij niet enkel tot de hoofdactiviteiten, maar verzorgen ook de bijkomende werkzaamheden zoals het graafwerk, de bemaling, bestrating en het benodigde fit- en aanboorwerk. U kunt het hele project dus laten uitvoeren door één bedrijf.

Onderhoud van de nutssystemen is niet eenvoudig vanwege de ondergrondse ligging, maar op deze manier vormen de kabels en leidingen geen obstakels voor bebouwing en verkeer. Door de ondergrondse ligging van de kabels en leidingen is tevens minder onderhoud nodig, omdat externe invloeden als brand, vandalisme en het weer op die manier minder schade kunnen toebrengen.

Onze opdrachtgevers

Naast diverse nutsbedrijven behoren ook de grotere industriële bedrijven tot onze opdrachtgevers (Essent, WML, KPN). U kunt ons tevens betrekken in een vroege fase van de bouw van nieuwe kantoor- en/of huizencomplexen. Wij zorgen bij de aanleg van nieuwe netten direct voor de verwijdering van bestaande netten (sanering). Benieuwd naar onze werkwijze? Neem contact op.

Meer informatie?
Jac van Geleuken
Jac van Geleuken Contact persoon (0495) 65 27 50 info@geleuken.com Maak een afspraak
Kom langs Ellerweg 13 a, Kelpen-Oler

Onze certificaten